Ngày 11-12/09/2019, Việt Đại Thành và NSX BASF Việt Nam đã tiến hành làm mẫu thử nghiệm sản phẩm PU Hybric – UCRETE MF & MF 40 AS (Antistatic), hệ tự san phẳng 4mm.

– Thành phần tham gia: Các đại diện Phòng Quản lý Thi công VDT và đại diện cấp cao của BASF

– Diện tích làm mẫu: 30m2

– Thời gian hoàn thành mẫu: 02 ngày

1. Trainning trước khi thi công.
Các chuyên gia đại diện BASF – VDT gặp gỡ, trao đổi, Trainning trước khi thi công.

2. Chuẩn bị mặt bằng trước khi thi công.
2.1 Mài sàn bằng máy mài X3 và máy cắt cầm tay.
2.2 Công tác đo kích thước trước khi cắt ron tạo chân bám.
2.3 Công tác cắt ron tạo chân bám bằng máy cắt cầm tay.
– Sâu: 5mm, rộng 5mm.
– Nhịp ron: 3-5m.
Kiểm tra: Đạt
 

2.4 Công tác vệ sinh, hút bụi trước khi thi công lớp đệm (Lớp thứ 1).
Kiểm tra: Đạt

2.5 Bề mặt bê tông sau khi mài, cắt ron, vệ sinh.
– Tổng khối lượng: 18 m2.
Kiểm tra: Đạt

2.6 Các công tác kiểm tra:
– Độ ẩm (bằng máy Tramex): 3% < 5%
– Cường độ bê tông (bằng máy MC Test Concrete): 380 Mpa > 250 MP.
– Nhiệt độ: 25-35 độ C.
Kiểm tra: Đạt

2.7 Tập kết và pha trộn vật liệu Ucrete MF trước khi thi công.
– Pha trộn 4 thành phần Ucrete MF: 1+2+3+4=2.52+2.86+14.4+0.5 = 20.28Kg.
– Tổng thời gian trộn: không quá 2 phút 30 giây cho đến khi vật liệu thành đồng nhất và đồng màu.
=> Kiểm tra: Đạt.

3. Bắt đầu thi công
3.1. Thi công lớp thứ 1. (Lớp đệm)
Công tác thi công lớp đệm dày 1mm (Lớp thứ 1) bằng bay cào răng cưa và bàn cào, rulo gai, giày đinh.
– Thời gian thi công: Thi công lớp thứ nhất không quá 20 phút.
+ Bắt đầu: 9h45am Ngày 11/09/2019.
+ Kết thúc: 10h05am Ngày 11/09/2019.
– Chiều dày: 1mm.
– Định mức: 2.0 Kg/m2/1mm.
=> Kiểm tra: Đạt

3.1.1 Hoàn thành lớp thứ 1 và bảo dưỡng che bạc tránh bụi và côn trùng ảnh hưởng bề mặt khi vật liệu còn ướt.
– Kiểm tra độ dày: 1.0mm.
– Độ đồng màu: Màu Ucrete PT4 Green – Xanh lá.
=> Kiểm tra: Đạt

3.1.2 Hình ảnh lớp thứ 1 khô bề mặt từ 8-12h.
– Kiểm tra độ dày: 1.0mm.
– Độ đồng màu: Màu Ucrete PT4 Green – Xanh lá.
=> Kiểm tra: Đạt.
 

Kiểm tra nghiệm thu lớp thứ nhất để thi công lớp 2.
Vệ sinh, hút sạch bụi để thi công lớp thứ 2.
Kiểm tra: Đạt.

3.2 Thi công lớp thứ 2: Sau khi lớp thứ 1 khô bề mặt (từ 8-12h) tiến hành gạt lớp thứ 2 dày 3mm bằng bay cào răng cưa và bàn cào, rulo gai.
– Thời gian thi công: Thi công lớp thứ hai không quá 60 phút.
+ Bắt đầu: 9h45am ngày 12/09/2019.
+ Kết thúc: 10h45m ngày 12/09/2019.
– Kiểm tra độ dày: 3.0mm.
– Độ đồng màu: Màu Ucrete PT4 Green – Xanh lá.
– Định mức: 6.0 Kg/m2/3mm.
=> Kiểm tra: Đạt

3.2.1 Sau khi lớp thứ 2 khô bề mặt.
– Kiểm tra độ dày: 3.0mm.
– Độ đồng màu: Màu Ucrete PT4 Green – Xanh lá.
=> Kiểm tra: Đạt.

4. Nghiệm thu bề mặt để đưa hạng mục vào sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *